Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce B. Bystrica

Kontaktná adresa

Partizánska cesta 98 (Mapa)
974 33 Banská Bystrica
IČO: 00166375
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Riaditeľ inšpektorátu práce
Ing. Dušan Gonda
048/4142083
asistentka riaditeľa - Volková Gabriela
048/4142083
osobný úrad - Mgr. Malčeková Patrícia
048/4141742
Právne oddelenie
vedúca oddelenia - JUDr. Mesíková Jana
048/4141742
právnička - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
asistentka - Čierna Jana
048/4141742
právnička - Mgr. Kostúrová Radka
048/4141742
právnička - JUDr. Krejčů Slávka
048/4141742
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Valach Marián
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Szatmári Michal, PhD.
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Zápotocký Ján
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Michalik Peter
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Profant Stanislav
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Vetrák Marián
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Žeby Jozef
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Rešetka Marek, PhD.
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Mastiš Richard
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Ďurica Ján
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Ivanič Jaroslav
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Jančovič Martin
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Kapusta Peter
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Salay Mikuláš
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Šroba Tomáš
048/4141741
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúci oddelenia - Ing. Medľa Milan
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4141742
inšpektor práce - PhDr. Kapustová Katarína
048/4141742
inšpektor práce - PhDr. Peková Jana
048/4141742
inšpektor práce, uchádzač - Ing. Bonkalová Katarína
048/4141742
inšpektor práce, uchádzač - Mgr. Dobrotová Petronela
048/4141742
inšpektor práce - RNDr. Fitalová Anna
048/4141742
inšpektor práce - JUDr. Mgr. Benč Miroslav
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Puček Anton
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Meloš Lukáš
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Hudecová Katarína
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Lichá Zuzana
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Šušová Mária
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Lapinová Marcela
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Nemčeková Veronika
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Schvarcbacherová Ivana
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Teremová Alena
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Valenčíková Nadežda
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Bc. Veličová Danica
048/4141742
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Mgr. Zánová Zuzana
048/4141742
finančná účtovníčka - Ing. Hanuliaková Margita
048/4141742
referentka ekonomiky - Vaváková Ingrid
048/4141742
telefónna manipulantka - Kršková Mária
048/4141742
vodič, referent autoprevádzky - Čaja Ľuboš
048/4141742
správca budovy - Nemček Anton
048/4141742
informatik, správca siete - Ing. Pavlenda Peter
048/4141741
referentka informatiky - Mgr. Samuelčíková Veronika
048/4141741
Oddelenie dopravy
inšpektor práce - Mgr. Garaj Miroslav
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Klobušický Róbert
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Trnka Filip
048/4141741
inšpektor práce - Mgr. Cirbus Marek
048/4141741
Médiá
riaditeľ - Ing. Gonda Dušan
048/4142083
hovorca - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
Mapa