Skip to content

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Choose inspectorate Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Labour Inspectorate Žilina

Contact address

Hlavná 2 (Map)
010 09 Žilina
Free anti-corruption telephone line: 0800 500 205

E-mails

Phone numbers

Chief labor inspector
Chief labor inspector - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
Assistant - Kanderová Alena
041/5059 113
Legal Department
Head of Unit - JUDr. Morincová Petra
041/5059 120
Department of Safety and Health at Work
Head of Unit - Ing. Berzák Stanislav
041/5059 104
Department of Labour Relations
Head of Unit - Mgr. Kučerák Jaroslav
041/5059 105
Department of Internal Administration
Head of Unit - Ing. Vojtaššáková Marta
041/5059 118
Media
Spokesperson - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
0907/982 450
Mapa