Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina

Kontaktná adresa

Hlavná 2 (Mapa)
010 09 Žilina
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo -
041/5059 191
041/5059 113
Hlavný inšpektor práce
Hlavná inšpektorka práce (HIP) - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
Sekretariát + podateľňa - Kanderová Alena
041/5059 113
Osobný úrad - Ing. Faturová Helena
041/5059 115
Právne oddelenie
Vedúca oddelenia - JUDr. Korčaková Silvia
041/5059 141
Právnička - JUDr. Hôrecká Fanová Mária
041/5059 141
Právnička - Mgr. Šušková Jana
041/5059 120
Referentka právnej agendy - Lobová Jana
041/5059 121
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedúci oddelenia - Ing. Berzák Stanislav
041/5059 104
Inšpektor práce - Ing. Adamička Martin
041/5059 150
Inšpektorka práce - Ing. Badíková Ľubica
041/5059 107
Inšpektor práce - Ing. Benčo Jozef
041/5059 107
Inšpektorka práce - Ing. Brozová Ivana
041/5059 150
Inšpektor práce - Ing. Cyprich František
041/5059 111
Inšpektor práce - Ing. Činčala Július
041/5059 106
Inšpektorka práce - Ing. Glasnáková Diana
041/5059 149
Inšpektor práce - Ing. Hudák Ivan
041/5059 111
Inšpektor práce - Ing. Chovančák Peter
041/5059 107
Inšpektor práce - Ing. Jančovič Anton
041/5059 106
Inšpektor práce - Mgr. Kašík Vladimír
041/5059 106
Inšpektor práce - Ing. Kováč Ondrej
041/5059 106
Inšpektorka práce - PhDr. Lekešová Ivana
041/5059 107
Inšpektorka práce - Mgr. Martyneková Denisa
041/5059 149
Inšpektorka práce - Ing. Mitringová Martina
041/5059 150
Inšpektor práce - Ing. Mrázik Viliam
041/5059 109
Inšpektor práce - Ing. Strachota Simeon
041/5059 106
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Vedúci oddelenia - Mgr. Kučerák Jaroslav
041/5059 105
Inšpektorka práce - Prom. práv. Balážová Elena
041/5059 102
Inšpektorka práce - Ing. Čuloková Zuzana
041/5059 142
Inšpektorka práce - Ing. Droppová Oľga
041/5059 143
Inšpektorka práce - Ing. Hajdúchová Zuzana
041/5059 149
Inšpektor práce - Ing. Hartel Anton
041/5059 143
Inšpektorka práce - Ing. Jarkovská Drahoslava
041/5059 143
Inšpektorka práce - Ing. Kmošková Mária
041/5059 142
Inšpektorka práce - Mgr. Kubjatková Silvia
041/5059 148
Inšpektor práce - Ing. JUDr. Lekeš Dávid
041/5059 145
Inšpektorka práce - Ing. Masláková Michaela MBA
041/5059 103
Inšpektor práce - JUDr. Mikula Jozef
041/5059 103
Inšpektorka práce - Mgr. Mikulová Miroslava
041/5059 148
Inšpektorka práce - Mgr. Polónyová Lucia
041/5059 144
Inšpektorka práce - PhDr. Revúsová Mariana
041/5059 102
Inšpektorka práce - Mgr. Škybrahová Eva
041/5059 149
Inšpektorka práce - JUDr. Tomašcová Darina
041/5059 144
Inšpektorka práce - Ing. Valášková Darina
041/5059 142
Oddelenie vnútornej prevádzky
Vedúca oddelenia - Ing. Vojtaššáková Marta
041/5059 118
Finančná účtovníčka - Daňová Alena
041/5059 118
Hospodárka, pokladňa - Veľková Júlia
041/5059 116
Mzdová účtovníčka, správca registratúry - Chudejová Anna
041/5059 114
Technický zamestnanec, vodič - Môcik Jozef
041/5059 151
Správca počítačovej siete, IT pracovník - Ing. Knapec Tomáš
041/5059 112
Asistentka informatiky - Oravcová Gabriela
041/5059 119
Asistentka informatiky - Baránková Janka
041/5059 119
Média
Hovorkyňa - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
0907/982 450
Mapa