Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Žilina

Kontaktná adresa

Hlavná 2 (Mapa)
010 09 Žilina
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo -
041/5059 191
041/5059 113
Kancelária riaditeľa inšpektorátu práce
Riaditeľ inšpektorátu práce - Ing. František Cyprich
041/5059 125
Sekretariát, podateľňa - Kanderová Alena
041/5059 113
Osobný úrad - Ing. Faturová Helena
041/5059 115
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedúci oddelenia - Ing. Berzák Stanislav
041/5059 104
Inšpektor práce - Ing. Martin Adamička
041/5059 150
Inšpektorka práce - Ing. Ľubica Badíková
041/5059 107
Inšpektor práce - Ing. Jozef Benčo
041/5059 107
Inšpektorka práce - Ing. Ivana Brozová
041/5059 150
Inšpektor práce - Ing. Diana Glasnáková
041/5059 149
Inšpektor práce - Ing. Ivan Hudák
041/5059 111
Inšpektor práce - Ing. Peter Chovančák
041/5059 107
Inšpektor práce - Ing. Dominik Kysela
041/5059 111
Inšpektorka práce - PhDr. Ivana Lekešová
041/5059 107
Inšpektorka práce - Ing. Martina Mitringová
041/5059 150
Inšpektor práce - Ing. Viliam Mrázik
041/5059 109
Inšpektor práce - Ing. Vladimír Ostrochovský
041/5059 109
Inšpektorka práce - Ing. Renáta Strachotová
041/5059 111
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Vedúci oddelenia - Ing. JUDr. Dávid Lekeš
041/5059 105
Inšpektorka práce - Mgr. Kristína Baculová
041/5059 148
Inšpektorka práce - Mgr. Elena Balážová
041/5059 102
Inšpektorka práce - Ing. Oľga Droppová
041/5059 143
Inšpektorka práce - Mgr. Nina Gaňová
041/5059 144
Inšpektorka práce - Ing. Zuzana Hajdúchová
041/5059 149
Inšpektor práce - Ing. Anton Jančovič
041/5059 145
Inšpektorka práce - Ing. Drahoslava Jarkovská
041/5059 143
Inšpektorka práce - Ing. Mária Kmošková
041/5059 142
Inšpektorka práce - Mgr. Silvia Kubjatková
041/5059 148
Inšpektor práce - JUDr. Jozef Mikula
041/5059 103
Inšpektorka práce - Mgr. Miroslava Mikulová
041/5059 148
Inšpektorka práce - Mgr. Romana Moravčíková
041/5059 145
Inšpektorka práce - Mgr. Lucia Polónyová
041/5059 144
Inšpektorka práce - PhDr. Mariana Revúsová
041/5059 102
Inšpektorka práce - Mgr. Eva Škybrahová
041/5059 149
Inšpektorka práce - JUDr. Darina Tomašcová LL.M.
041/5059 144
Inšpektorka práce - Ing. Lucia Turjaková
041/5059 143
Inšpektorka práce - Ing. Darina Valášková
041/5059 142
Oddelenie dopravy
Vedúci oddelenia - Ing. Ondrej Kováč
041/5059 108
Inšpektor práce - Mgr. Vladimír Kašík
041/5059 106
Inšpektor práce - Ing. Martin Noga
041/5059 106
Inšpektor práce - Ing. Simeon Strachota
041/5059 106
Právne oddelenie (právne oddelenie neposkytuje poradenstvo)
Vedúca oddelenia - Mgr. Jana Šušková
041/5059 120
Právnička - Mgr. Katarína Bednárová
041/5059 141
Právnička - JUDr. Mária Hôrecká Fanová
041/5059 141
Referentka právnej agendy - Lobová Jana
041/5059 121
Oddelenie ekonomiky a prevádzky
Vedúca oddelenia - Ing. Marta Vojtaššáková
041/5059 118
Referentka informatiky - Janka Baránková
041/5059 119
Správca počítačovej siete - Ing. Tomáš Knapec
041/5059 112
Mzdová účtovníčka, správkyňa registratúry - Mária Kyselová
041/5059 114
Referentka informatiky - Gabriela Oravcová
041/5059 119
Hospodárka, pokladníčka - Júlia Veľková
041/5059 116
Pracovník autodopravy, vodič - Tibor Zavadzan
041/5059 151
Finančná účtovníčka - Ing. Patrícia Zboroňová
041/5059 118
Média
Hovorca - Ing. František Cyprich
041/5059 125
0907 982 427
Mapa