Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina

Kontaktná adresa

Hlavná 2 (Mapa)
010 09 Žilina
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo -
041/5059 191
041/5059 113
Hlavný inšpektor práce
Hlavná inšpektorka práce (HIP) - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
Sekretariát + podateľňa - Kanderová Alena
041/5059 113
Osobný úrad - Ing. Faturová Helena
041/5059 115
Právne oddelenie
Vedúca oddelenia - JUDr. Korčaková Silvia
041/5059 141
Referentka právnej agendy - Lobová Jana
041/5059 121
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedúci oddelenia - Ing. Berzák Stanislav
041/5059 104
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Vedúci oddelenia - Mgr. Kučerák Jaroslav
041/5059 105
Oddelenie vnútornej prevádzky
Vedúca oddelenia - Ing. Vojtaššáková Marta
041/5059 118
Média
Hovorkyňa - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
0907/982 450
Mapa