Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpektorát práce Žilina

Kontaktná adresa

Hlavná 2 (Mapa)
010 09 Žilina
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
Poradenstvo -
041/5059 191
041/5059 113
Riaditeľka inšpektorátu práce
Riaditeľka inšpektorátu práce - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
Sekretariát + podateľňa - Kanderová Alena
041/5059 113
Osobný úrad - Ing. Faturová Helena
041/5059 115
Právne oddelenie
Vedúca oddelenia - Mgr. Jana Šušková
041/5059 120
Referentka právnej agendy - Lobová Jana
041/5059 121
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Vedúci oddelenia - Ing. Berzák Stanislav
041/5059 104
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Vedúci oddelenia - Mgr. Kučerák Jaroslav
041/5059 105
Oddelenie vnútornej prevádzky
Vedúca oddelenia - Ing. Vojtaššáková Marta
041/5059 118
Oddelenie dopravy (vrátanie sociálnej legislatívy v doprave)
Vedúci oddelenia - Ing. Ondrej Kováč
041/5059 106
Média
Hovorkyňa - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
0907/982 450
Mapa