Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina

Kontaktná adresa

Hlavná 2 (Mapa)
010 09 Žilina
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Hlavný inšpektor práce
Hlavný inšpektor práce (HIP) - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
sekretariát + podateľňa - Kanderová Alena
041/5059 113
osobný úrad - Ing. Faturová Helena
041/5059 115
Právne oddelenie
vedúca oddelenia - JUDr. Morincová Petra
041/5059 120
právnička - Mgr. Ťapajnová Beáta
041/5059 121
právnička - JUDr. Korčaková Silvia
041/5059 120
referentka právnej agendy - Lobová Jana
041/5059 121
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vedúci oddelenia - Ing. Berzák Stanislav
041/5059 104
sekretariát - Baránková Janka
041/5059 110
inšpektor práce - Ing. Adamička Martin
041/5059 150
inšpektor práce - Ing. Badíková Ľubica
041/5059 107
inšpektor práce - Ing. Benčo Jozef
041/5059 107
inšpektor práce - Ing. Brozová Ivana
041/5059 150
inšpektor práce - Ing. Činčala Július
041/5059 106
inšpektor práce - Ing. Cyprich František
041/5059 111
inšpektor práce - Ing. Glasnáková Diana
041/5059 149
inšpektor práce - Ing. Chovančák Peter
041/5059 107
inšpektor práce - Ing. Horváth Miloš
041/5059 109
inšpektor práce - Ing. Hudák Ivan
041/5059 111
inšpektor práce - Ing. Jančovič Anton
041/5059 106
inšpektor práce - Ing. Kováč Ondrej
041/5059 106
inšpektor práce - PhDr. Lekešová Ivana
041/5059 107
inšpektor práce - Ing. Martyneková Denisa
041/5059 149
inšpektor práce - Ing. Mitringová Martina
041/5059 150
inšpektor práce - Ing. Mrázik Viliam
041/5059 109
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov (PPV)
vedúci oddelenia - Ing. Kučerák Jaroslav
041/5059 105
inšpektor práce - Prom. práv. Balážová Elena
041/5059 148
inšpektor práce - Ing. Čuloková Zuzana
041/5059 142
inšpektor práce - Ing. Droppová Oľga
041/5059 143
inšpektor práce - Ing. Hajdúchová Zuzana
041/5059 149
inšpektor práce - Ing. Hartel Anton
041/5059 143
inšpektor práce - Ing. Jarkovská Drahoslava
041/5059 143
inšpektor práce - Mgr. Kašík Vladimír
041/5059 145
inšpektor práce - Ing. Kmošková Mária
041/5059 142
inšpektor práce - Mgr. Kubjatková Silvia
041/5059 148
inšpektor práce - Ing. Mgr. Lekeš Dávid
041/5059 145
inšpektor práce - JUDr. Mikula Jozef
041/5059 145
inšpektor práce - Mgr. Mikulová Miroslava
041/5059 148
inšpektor práce - Mgr. Polónyová Lucia
041/5059 144
inšpektor práce - Ing. Rajčoková Michaela MBA
041/5059 145
inšpektor práce - PhDr. Revúsová Mariana
041/5059 148
inšpektor práce - Mgr. Škybrahová Eva
041/5059 149
inšpektor práce - JUDr. Tomašcová Darina
041/5059 144
inšpektor práce - Ing. Valášková Darina
041/5059 102
Oddelenie vnútornej prevádzky
vedúca oddelenia - Ing. Vojtaššáková Marta
041/5059 118
finančná účtovníčka - Daňová Alena
041/5059 118
hospodárka, pokladňa - Žeriavová Iveta
041/5059 116
mzd.účtovníčka, správca registratúry - Chudejová Anna
041/5059 114
tech.zamestnanec, vodič - Môcik Jozef
041/5059 151
správca počítačovej siete, IT pracovník - Ing. Knapec Tomáš
041/5059 112
asistentka informatiky - Oravcová Gabriela
041/5059 119
asistentka informatiky - Kocúrová Jana
041/5059 119
Média
Hovorca - Ing. Strachotová Renáta
041/5059 125
Mapa