Ugrás a tartalomra

Alvállalkozói felelősség

A Munka Törvénykönyve meghatározza a szlovák szervezet közös felelősségének (alvállalkozói felelősség) elvét a külföldi munkáltatóért.

A Szlovák Köztársaság területén szolgáltatást nyújtó személy felelősségéről van szó (szolgáltatást nyújtó), az esedékes minimálbér vagy minimálbér részének kifizetéséért a kiküldött munkavállaló kérelme alapján, éspedig a kiküldő (vendéglátó) munkáltató helyett, aki ezt a kötelességét nem teljesítette.

A mechanizmus, amely szerint a szolgáltatást nyújtó ezen kötelességét meg kell valósítani: A szolgáltatást nyújtó köteles a vendég munkavállaló részére kifizetni az esedékes bért vagy annak részét abban az összegben, ami nem volt kifizetve, a vendég munkavállaló kérelmének kézhezvételétől számított 15 napon belül, a levonások után, amelyet a vendéglátó munkáltató a fizetéséből levonna, ha az esedékes fizetést ő nyújtaná; a szolgáltatást nyújtóra nem ruházódik át a kötelesség az ilyen levonások végrehajtására és kifizetésére. A szolgáltatást nyújtó köteles értesíteni a vendéglátó munkáltatót a bér kifizetéséről.

Ugyanakkor a vendéglátó munkáltató kötelessége, hogy a szolgáltató rendelkezésére bocsássa azokat az adatokat, amelyek szükségesek annak ellenőrzéséhez, hogy a vendéglátó munkáltató kifizette-e az esedékes bért (a Munka Törvénykönyv 5. §-sa 2. bek. c) pontja szerinti terjedelemben) és ha nem, akkor az arra szükséges adatokat, hogy ezt helyette a szolgáltatást nyújtó fizethesse ki.

Ez a mechanizmus hasonló ahhoz a mechanizmushoz, amely szabályozza a felhasználó munkáltató kötelességét, kifizetni az esedékes összehasonlítható bért az ideiglenes beosztott munkavállalónak a munkáltató helyett, aki ideiglenesen beosztotta az  munkavállalót.

A vendég munkáltató ezen kötelessége a Tt. 351/2015 sz. törvény 2. §-sa b) pontja rendelkezésével kapcsolatosan a kiküldetés szabályának tekintendő, megszegése esetében bírság szabható ki, melynek visszakövetelése határokon átnyúló együttműködés tárgyát képezheti.