Przejdź do treści

Odpowiedzialność podwykonawcy

Kodeks pracy określa zasadę współodpowiedzialności (odpowiedzialność podwykonawcza) podmiotu słowackiego za zagranicznego pracodawcę.

Chodzi o obowiązek wypłacenia należnej płacy minimalnej lub jej części na podstawie wniosku oddelegowanego pracownika przez podmiot, który jest usługodawcą na terytorium Republiki Słowackiej (dostawca usługi), w zastępstwie pracodawcy delegującego, który nie dopełnił tego obowiązku.

Mechanizm, na podstawie którego ma być realizowany obowiązek dostawcy usług: Dostawca usług zobowiązany jest do zapewnienia delegowanemu pracownikowi należnego wynagrodzenia lub jego części w kwocie, która nie została wypłacona, w ciągu 15 dni od daty doręczenia prośby delegowanego pracownika po odliczeniu potrąceń, których dokonałby pracodawca delegujący, gdyby wypłacił należne wynagrodzenie; dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie i zapłatę takich potrąceń. Dostawca usługi ma obowiązek poinformować pracodawcę delegującego o wypłacie wynagrodzenia.

Jednocześnie obowiązkiem pracodawcy delegującego jest dostarczenie dostawcy usługi informacji niezbędnych do sprawdzenia, czy pracodawca delegujący wypłacił należne wynagrodzenie (w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c Kodeksu pracy), a jeśli nie – informacji niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia przez dostawcę usług.

Mechanizm ten jest podobny do mechanizmu, który reguluje obowiązek pracodawcy użytkownika do wypłaty należnego porównywalnego wynagrodzenia czasowo oddelegowanemu pracownikowi zamiast pracodawcy, który czasowo oddelegował pracownika.

Powyższy obowiązek pracodawcy delegującego w odniesieniu do postanowień § 2 lit. b) ustawy nr 351/2015 Z.z. uznaje się za zasadę delegowania, za naruszenie której można nałożyć grzywnę, której egzekwowanie może być przedmiotem współpracy transgranicznej.