Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Národný inšpektorát práce

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (Mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Všeobecný email
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Podateľňa
podatelna@ip.gov.sk
Generálná riaditeľka
generalna.riaditelka@ip.gov.sk
Médiá
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Technická podpora web stránky
webmaster@ip.gov.sk

Telefónne čísla

Generálna riaditeľka - PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M
Námestník - Mgr. Jaroslav Pástor
Kancelária generálnej riaditeľky
Asistentka generálnej riaditeľky - Mgr. Ivana Horváthová
+421 55 79 79 902
Hovorca - Ladislav Kerekeš
+421 55 79 79 902
Podateľňa - Ivona Kováčiková
+421 55 79 79 917
Ing. Alžbeta Kočiščáková
+421 55 79 79 910
JUDr. Judita Richterová
+421 55 79 79 923
Ing. Lucia Šimková
+421 55 79 79 944
Odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Riaditeľka odboru - Mgr. Katarína Timková
+421 55 79 79 920
Asistentka - Ing. Stanislava Balážová
+421 55 79 79 921
Mgr. Michaela Fabianová
+421 55 79 79 950
Ing. Daniela Gecelovská, PhD.
+421 55 79 79 918
MVDr. Jana Gibódová
+421 55 79 79 936
Ing. Peter Káll
+421 55 79 79 953
František Kmec
+421 55 79 79 924
Ing. Martina Kosturáková, PhD.
+421 55 79 79 927
Ing. Edita Majerová, PhD.
+421 55 79 79 952
Mgr. Mária Múdra
+421 55 79 79 930
Ing. Jaroslav Niskáč
+421 55 79 79 939
Mgr. Andrea Škrinárová
+421 55 79 79 922
Odbor pracovnoprávnych vzťahov
Riaditeľka odboru - JUDr. Lucia Sabová Danková
+421 55 79 79 926
Asistentka - Ing. Stanislava Balážová
+421 55 79 79 921
JUDr. Michaela Birošová
+421 55 79 79 947
JUDr. Richard Glück
+421 55 79 79 951
Ing. Peter Gubala
+421 55 79 79 954
Mgr. Miroslava Hajduček Gardecká
+421 55 79 79 931
Mgr. Kamil Košík
+421 55 79 79 937
Katarína Mikulská
+421 55 79 79 943
Ing. Jana Mochňacká
+421 55 79 79 941
Mgr. Miroslava Mošonová
+421 55 79 79 955
Právny odbor
Riaditeľka odboru - JUDr. Alena Mirossayová
+421 55 79 79 913
Asistentka - Ing. Jana Polačková
+421 55 79 79 914
JUDr. Zuzana Bačíková, LL.M
+421 55 79 79 933
JUDr. Marta Čintalová
+421 55 79 79 912
JUDr. Lucia Hríb Flegnerová
+421 55 79 79 909
JUDr. Zuzana Končeková–Kolibárová
+421 55 79 79 907
Mgr. Mária Rendešová
+421 55 79 79 934
JUDr. Pavol Sklenár
+421 55 79 79 938
JUDr. Lenka Štofová
+421 55 79 79 911
Odbor ekonomiky a prevádzky
Riaditeľka odboru - Ing. Lívia Bajusová
+421 55 79 79 903
Ing. Marta Blašková
+421 55 79 79 905
Ing. Daniela Bohovicová
+421 55 79 79 908
Ing. Gabriela Kováčová
+421 55 79 79 906
Ing. Marianna Leukaničová
+421 55 79 79 904
Renáta Makláryová
+421 55 79 79 946
Ing. Štefan Mihalco
+421 55 79 79 932
Odbor kontroly (vnútorná kontrola)
Riaditeľ odboru - Ing. Peter Palaščák
+421 55 79 79 915
Ing. Bohumil Andrejko
+421 55 79 79 919
PhDr. Jozef Nagy
+421 55 79 79 942
Odbor informačno-komunikačných technológií
Riaditeľ odboru - Ing. Tibor Zádori
+421 55 79 79 929
Mgr. Ľuboš Kemény
+421 55 79 79 949
Ing. Peter Kravec
+421 55 79 79 928
Ing. Ján Turza
+421 55 79 79 956

Mapa