Národný inšpektorát práce

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Všeobecný email
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Podateľňa
podatelna@ip.gov.sk
Generálny riaditeľ
generalny.riaditel@ip.gov.sk
Médiá
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Technická podpora web stránky
webmaster@ip.gov.sk

Telefónne čísla

Generálna riaditeľka - Bc. Machayová Hedviga, MBA
Kancelária generálnej riaditeľky
Riaditeľ kancelárie GR - Mgr. Pástor Jaroslav
055/7979916
Sekretariát GR - Mgr. Horváthová Ivana
055/7979902
Hovorca - Kerekeš Ladislav
055/7979940
Osobný úrad
Riaditeľ - JUDr. Mečír Marián, PhD.
055/7979948
Sekretariát riaditeľa - Ing. Šimková Lucia
055/7979944
Oddelenie riadenia inšpekcie práce
Vedúci oddelenia - Ing. Horňak Michal
055/7979920
Sekretariát - Ing. Balážová Stanislava
055/7979921
Právne oddelenie
Vedúca oddelenia - JUDr. Mirossayová Alena
055/7979913
Oddelenie ekonomiky a prevádzky
Vedúca oddelenia - Ing. Bajusová Lívia
055/7979903
Oddelenie kontroly
Vedúci oddelenia - Ing. Palaščák Peter
055/7979915
Oddelenie informatiky
Vedúci oddelenia - Ing. Zádori Tibor
055/7979929

Mapa