Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Všeobecný email
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Podateľňa
podatelna@ip.gov.sk
Generálny riaditeľ
generalny.riaditel@ip.gov.sk
Médiá
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Technická podpora web stránky
webmaster@ip.gov.sk

Telefónne čísla

Generálna riaditeľka - Bc. Machayová Hedviga, MBA
Kancelária generálnej riaditeľky
Riaditeľ kancelárie GR - Mgr. Pástor Jaroslav
055/7979916
Sekretariát GR - Mgr. Horváthová Ivana
055/7979902
Hovorca - Kerekeš Ladislav
055/7979940
Odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
poverený riadením odboru - Ing. PhD. Krajňák Stanislav
055/7979920
Sekretariát - Ing. Balážová Stanislava
055/7979921
Odbor pracovnoprávnych vzťahov
poverená riadením odboru - JUDr. Sabová Danková Lucia
055/7979926
Sekretariát - Ing. Balážová Stanislava
055/7979921
Právny odbor
Riaditeľka odboru - JUDr. Mirossayová Alena
055/7979913
Odbor ekonomiky a prevádzky
Riaditeľka odboru - Ing. Bajusová Lívia
055/7979903
Odbor kontroly (vnútornej)
Riaditeľ odboru - Ing. Palaščák Peter
055/7979915
Odbor informačno-komunikačných technológií
Riaditeľ odboru - Ing. Zádori Tibor
055/7979929
Mapa