Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Národný inšpektorát práce

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (Mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Všeobecný email
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Podateľňa
podatelna@ip.gov.sk
Generálny riaditeľ
generalny.riaditel@ip.gov.sk
Médiá
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Technická podpora web stránky
webmaster@ip.gov.sk

Telefónne čísla

Generálny riaditeľ - Ing. Marek Mitterpák, PhD.
Kancelária generálneho riaditeľa
Námestník generálneho riaditeľa - JUDr. PhDr. Peter Švider, LL.M
+421 55 79 79 916
Asistentka generálneho riaditeľa - Mgr. Ivana Horváthová
+421 55 79 79 902
Podateľňa - Ivona Kováčiková
+421 55 79 79 917
Ing. Alžbeta Kočiščáková
+421 55 79 79 910
JUDr. Judita Richterová
+421 55 79 79 923
Ing. Lucia Šimková
+421 55 79 79 944
Odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Riaditeľka odboru - Mgr. Katarína Timková
+421 55 79 79 921
Asistentka - Ing. Stanislava Balážová
+421 55 79 79 921
Uznávanie odborných spôsobilostí - VaVZ na činnosť 01.,08. - Mgr. Michaela Fabianová
+421 55 79 79 950
VaVZ všeobecne, otázky KSS - JUDr. Ivana Olachová
+421 55 79 79 918
SLIC - MVDr. Jana Gibódová
+421 55 79 79 936
Sociálna legislatíva v doprave - VaVZ na činnosť 06. - Ing. Peter Káll
+421 55 79 79 953
Elektrické zariadenia, VaVZ na činnosť 05. - František Kmec
+421 55 79 79 924
Zdvíhacie a strojové zariadenia - Ing. Patrik Nohavica
+421 55 79 79 909
Programy Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ, VaVZ na činnosť 10. - Ing. Edita Majerová, PhD.
+421 55 79 79 952
Skušky BT, VaVZ na činnosť 09. - Mgr. Mária Múdra
+421 55 79 79 930
Tlakové a plynové zariadenia - Ing. Marek Gáll
Bezpečnostnotechnická služba - Mgr. Andrea Škrinárová
+421 55 79 79 922
Odbor pracovnoprávnych vzťahov
Riaditeľka odboru - JUDr. Lucia Sabová Danková
+421 55 79 79 921
Asistentka - Ing. Stanislava Balážová
+421 55 79 79 921
Diskriminácia a rodová rovnosť - JUDr. Michaela Birošová
+421 55 79 79 947
Oznamovanie vyslaní zamestnancov, cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov - Ing. Peter Gubala
+421 55 79 79 954
Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov - Mgr. Miroslava Hajduček Gardecká
+421 55 79 79 931
Nelegálne zamestnávanie, vysielanie zamestnancov - Mgr. Kamil Košík
+421 55 79 79 937
Podnety, oznámenia - Katarína Mikulská
+421 55 79 79 943
Zjednocovanie poradenstiev poskytovaných inšpektorátmi práce - Ing. Jana Mochňacká
+421 55 79 79 941
Právny odbor
Riaditeľka odboru - JUDr. Alena Mirossayová
+421 55 79 79 914
Asistentka - Ing. Jana Polačková
+421 55 79 79 914
JUDr. Zuzana Bačíková, LL.M
+421 55 79 79 933
JUDr. Marta Čintalová
+421 55 79 79 912
JUDr. Zuzana Končeková–Kolibárová
+421 55 79 79 907
Mgr. Mária Rendešová
+421 55 79 79 934
JUDr. Pavol Sklenár
+421 55 79 79 938
JUDr. Lenka Štofová
+421 55 79 79 911
Odbor ekonomiky a prevádzky
Riaditeľka odboru - Ing. Lívia Bajusová
+421 55 79 79 903
Ing. Daniela Bohovicová
+421 55 79 79 908
Ing. Gabriela Kováčová
+421 55 79 79 906
Ing. Marianna Leukaničová
+421 55 79 79 904
Renáta Makláryová
+421 55 79 79 946
Ing. Štefan Mihalco
+421 55 79 79 932
Odbor kontroly (vnútorná kontrola)
Riaditeľ odboru - Ing. Peter Palaščák
+421 55 79 79 915
Ing. Daniela Ritterová
Ing. Bohumil Andrejko
+421 55 79 79 919
PhDr. Jozef Nagy
+421 55 79 79 942
Odbor informačno-komunikačných technológií
Riaditeľ odboru - Ing. Tibor Zádori
+421 55 79 79 929
Mgr. Ľuboš Kemény
+421 55 79 79 949
Ing. Peter Kravec
+421 55 79 79 928
Ing. Ján Turza
+421 55 79 79 956
Odbor medzinárodných vzťahov a komunikácie
Riaditeľ odboru - Ing. Maroš Fedorčák
Asistentka - Bc. Alena Puchírová
Hovorca, Národné kontaktné miesto EU-OSHA v SR (Focal Point) - Ladislav Kerekeš
+421 55 79 79 940

Mapa