Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (Mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Všeobecný email
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Podateľňa
podatelna@ip.gov.sk
Generálná riaditeľka
generalna.riaditelka@ip.gov.sk
Médiá
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Technická podpora web stránky
webmaster@ip.gov.sk

Telefónne čísla

Generálna riaditeľka - PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M
Kancelária generálnej riaditeľky
Námestník GR - Mgr. Jaroslav Pástor
Sekretariát GR - Mgr. Ivana Horváthová
055 7979902
Hovorca - Ladislav Kerekeš
055 7979940
Odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Riaditeľ odboru - Ing. Stanislav Krajňák, PhD.
Sekretariát - Ing. Stanislava Balážová
055 7979921
Odbor pracovnoprávnych vzťahov
Riaditeľka odboru - JUDr. Lucia Sabová Danková
Sekretariát - Ing. Stanislava Balážová
055 7979921
Právny odbor
Riaditeľka odboru - JUDr. Alena Mirossayová
Sekretariát - Ing. Jana Polačková
055 7979914
Odbor ekonomiky a prevádzky
Riaditeľka odboru - Ing. Lívia Bajusová
055 7979903
Odbor kontroly (vnútornej)
Riaditeľ odboru - Ing. Peter Palaščák
055 7979915
Odbor informačno-komunikačných technológií
Riaditeľ odboru - Ing. Tibor Zádori
055 7979929
Mapa