Sari la conținut

Cuantumul dreptului la concediu de odihnă

Angajatul este îndreptățit, în condițiile prevăzute de Codul Muncii, să beneficieze de
a) concediu pentru anul calendaristic sau o parte proporțională a acestuia,
b) concediu pentru zile lucrate,
c) concediu suplimentar.

Concediul pentru anul calendaristic

Un angajat care pe durata angajării sale continue a lucrat pentru același angajator un timp de cel puțin 60 de zile într-un an calendaristic, are dreptul la concediu pentru anul calendaristic sau o parte proporțională a acestuia, dacă raportul de muncă nu a fost continuu pe tot parcursul anului calendaristic. Se consideră zi lucrată ziua în care angajatul a lucrat cea mai mare parte a schimbului. Fracțiunile de schimburi lucrate în zile diferite nu se adună. Proporția de concediu este pentru fiecare lună calendaristică completă având o durată continuă a aceleiași relații de muncă reprezintă a douăsprezecea parte din concediul pentru anul calendaristic.

Calculul de bază pentru determinarea concediului este de cel puțin patru săptămâni.

Concediul unui angajat care până la sfârșitul anului calendaristic va împlini cel puțin 33 de ani este de cel puțin cinci săptămâni.

Concediul pentru zile lucrate

Unui angajat, care nu a avut dreptul la un concediu în anul calendaristic sau la un procent proporțional, deoarece nu a lucrat pentru același angajator timp de cel puțin 60 de zile într-un an calendaristic, i se cuvine un concediu cu o durată de a douăsprezecea parte dintr-un an calendaristic pentru fiecare 21 de zile lucrate în anul calendaristic.

Concediul suplimentar

Un angajat, care lucrează în subteran pe tot parcursul anului calendaristic, în extragerea minereurilor sau în realizarea tunelurilor și galeriilor și un angajat care desfășoară o activitate deosebit de dificilă sau dăunătoare pentru sănătate are dreptul la un concediu suplimentar de o săptămână. În cazul în care, în aceste condiții, angajatul lucrează numai pentru o parte a anului calendaristic, acestuia i se cuvine a douăsprezecea parte din concediul suplimentar pentru fiecare 21 de zile lucrate.