Sari la conținut

Informații generale

Relația de muncă dintre lucrătorul detașat și angajatorul său sunt parțial reglementată pe perioada detașării de sistemul de legi al țării de origine și parțial de reglementările legale ale țării în care angajatul detașat prestează o activitate temporară.

Numai o parte din reglementările legale ale țării în care angajatul este detașat, este relevantă pentru salariatul detașat, în timp ce condițiile de muncă includ așa-numitele condiții ale nucleului dur.

Dispozițiile fundamentale care reglementează condițiile de muncă sunt specificate mai detaliat la articolul 3 din Directiva 96/71 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și acest articol este pus în aplicare în sistemul de drept slovac în conformitate cu prevederile § 5 din Codul Muncii.

Dispoziții de bază privind condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați pe teritoriul Republicii Slovace (condițiile nucleului dur):

a) timpul de lucru și perioadele de odihnă,
b) durata concediului,
c) salariul minim, drepturile salariale minime și remunerația suplimentară pentru munca suplimentară,
d) securitatea și protecția sănătății la locul de muncă,
e) condiții de muncă pentru femei, minori și angajați care au în grijă copii sub vârsta de trei ani,
f) egalitatea de tratament între bărbați și femei și interzicerea discriminării,
g) condițiile de muncă în cazul angajării prin agenții de muncă temporară.