Sari la conținut

Selectați-vă inspectoratul

Selectați-vă inspectoratul Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Informații generale

Informații generale Relația de muncă dintre lucrătorul detașat și angajatorul său sunt parțial reglementată pe perioada detașării de sistemul de legi al țării de origine și parțial de reglementările legale ale țării în care angajatul detașat prestează o activitate temporară. Numai o parte din reglementările legale ale țării în care angajatul este detașat, este relevantă pentru salariatul detașat, în timp

čítať ďalej

Link-uri utile

Link-uri utile Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă este responsabil pentru promovarea ocupării locurilor de muncă, a îngrijirii sociale și a funcționării sistemului de pensii. Este un organism important al administrației publice în domeniul protecției social-juridice a copiilor și al coordonării politicilor familiale. https://www.employment.gov.sk/sk/ Oficiul Central al Forței de Muncă, Afacerilor Sociale și Familiei (ÚPSVR) este un

čítať ďalej

Responsabilitatea pentru angajarea ilegală

Responsabilitatea pentru angajarea ilegală Definirea conceptuală a muncii ilegale, angajării ilegale, a interzicerii prestării muncii ilegale și angajării ilegale, și executarea controlului este cuprinsă în legea nr. 82/2005 Monitorul Oficial privind munca ilegală și angajarea ilegală, în modificarea și completarea unor legi, în versiunea reglementărilor ulterioare. Legea nr. 82/2005 Monitorul Oficial distinge două stări de fapt ale fondului contravenției muncii

čítať ďalej

Aplicarea revendicărilor de către angajații detașați

Aplicarea revendicărilor de către angajații detașați Un angajat detașat care consideră că drepturile sale sau interesele sale legitime protejate de legislație au fost afectate de nerespectarea condițiilor de detașare pe teritoriul Republicii Slovace poate depune o plângere direct sau prin intermediul reprezentanților angajaților la autoritatea competentă de inspecție a muncii sau poate apela la tribunal pentru a solicita protecție juridică.

čítať ďalej

Responsabilitatea subcontractării

Responsabilitatea subcontractării Codul Muncii stabilește principiul responsabilității comune (responsabilitatea de subcontractare) a unei entități slovace pentru un angajator străin. Este vorba de obligația unei entități care este furnizor de servicii pe teritoriul Republicii Slovace (furnizor de servicii) să plătească salariul minim datorat sau o parte din acesta pe baza unei cereri a angajatului detașat în locul angajatorului care l-a detașat

čítať ďalej

Organism de legătură pentru lucrătorii detașați

Organism de legătură pentru lucrătorii detașați Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii nr. 96/71 CE impune statelor membre să coopereze și să împărtășească informațiile necesare. În acest scop, în toate statele membre ale UE au fost înființate centrele naționale de legătură și organismele responsabile de monitorizarea condițiilor de angajare în timpul detașării.

čítať ďalej

Contravenții și amenzi

Contravenții și amenzi I. Inspectoratele de muncă au dreptul să aplice o amendă: a/ până la suma de 100.000 de euro angajatorului pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta lege, din prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și relațiile de muncă cu statul, care reglementează domeniul privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, prevederile care reglementează obligația angajatorului

čítať ďalej

Partenerii sociali

Confederația Uniunii Sindicatelor din Republica Slovacă (KOZ SR) este o asociație voluntară a sindicatelor și a asociațiilor sindicale din Republica Slovacă de același nivel, care s-au asociat pentru a apăra drepturile și interesele legitime ale membrilor sindicatelor. http://kozsr.sk/ Uniunea Republicană a Angajatorilor este cea mai importantă și reprezentativă organizație care reprezintă interesele membrilor săi și a angajatorilor din Slovacia. https://www.ruzsr.sk/

čítať ďalej

Pauze la locul de muncă

Pauze la locul de muncă Angajatorul este obligat să acorde angajatului al cărui schimb de lucru este de peste șase ore o pauză de odihnă și de masă cu o durată de 30 de minute. În cazul unui angajat minor al cărui schimb de lucru depășește patru ore și jumătate, angajatorul este obligat să-i acorde o pauză de odihnă și

čítať ďalej