Skip to content

Deň otvorených dverí na Inšpektoráte práce v Banskej Bystrici - 26.4.2019

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva všetkých zamestnávateľov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie na Deň otvorených dverí – 26.04.2019 (piatok). V čase od 8:00 do 15:00 hod. sa môžete dozvedieť viac z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálnej legislatívy v doprave, pracovnoprávnych vzťahov a tiež nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Naši inšpektori práce a ďalší zamestnanci úradu Vám budú v tento deň k dispozícii, zodpovedajú všetky Vaše otázky a poradia Vám v konkrétnych problémoch, ktoré Vás trápia. Zároveň v čase od 9:00 do 10:00 hod je pre všetkých záujemcov v našich priestoroch pripravená prednáška o aktuálnych zmenách v zákone o organizácii pracovného času v doprave a ich aplikácii v praxi a následne od 10:00 do 11:00 hod. prednáška o aktuálnych mzdových zvýhodneniach za prácu v sobotu a v nedeľu. Obe prednášky sú spojené s diskusiou účastníkov. Tešíme sa na Vás.