Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce

Kontaktná adresa

Masarykova 10 (mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Všeobecný email
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Podateľňa
podatelna@ip.gov.sk
Generálny riaditeľ
generalny.riaditel@ip.gov.sk
Média
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Technická podpora web stránky
webmaster@ip.gov.sk

Telefonné čísla

Generálna riaditeľka - Bc. Machayová Hedviga, MBA
Sekretariát GR - Mgr. Horváthová Ivana
055/7979902
Hovorca - Kerekeš Ladislav
055/7979940
Námestník - Mgr. Pástor Jaroslav
Kancelária námestníka - JUDr. Richterová Judita
055/7979923
Vedúci oddelenia kontroly - Ing. Palaščák Peter
055/7979915
Odbor inšpekcie práce
Riaditeľ odboru - Ing. Horňak Michal
Kancelária riaditeľky odboru - Ing. Balážová Stanislava
055/7979921
Odbor vnútornej prevádzky
Riaditeľ odboru - JUDr. Mečír Marián, PhD.
Kancelária riaditeľa odboru - Ing. Šimková Lucia
055/7979944

Upozornenie: Kontaktný formulár nie je určený na podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce a žiadostí o poskytnutie poradenstva.

Mapa