Przejdź do treści

Poradenstvo poskytujú miestne príslušné inšpektoráty práce - VYBERTE SI SVOJ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Wybierz swój inspektorat Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Państwowa Inspekcja Pracy

Adres kontaktowy

Masarykova 10 (Mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezpłatna linia telefoniczna antykorupcyjna: +421 800 500 205

E-maile

Ogólny e-mail
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Pokój do archiwizacji
podatelna@ip.gov.sk
Dyrektor Generalny
generalny.riaditel@ip.gov.sk
Media
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Wsparcie techniczne strony internetowej
webmaster@ip.gov.sk

Numer telefonu

Directeur général- Bc. Hedviga Machayová, MBA
Secrétariat du directeur général - Mgr. Ivana Horváthová
+421 557979902
attaché de presse - Ladislav Kerekeš
+421 557979940
Bureau du directeur général
Directeur - Mgr. Jaroslav Pástor
+421 557979916
Secrétariat - Mgr. Ivana Horváthová
+421 557979902
Service d'inspection du travail
chargé de la gestion du département - Ing. Stanislav Krajňák, PhD.
+421 557979920
Secrétariat - Ing. Stanislava Balážová
+421 557979921
Département des relations de travail
chargé de la gestion du département - JUDr. Lucia Sabová Danková
+421 557979926
Secrétariat - Ing. Stanislava Balážová
+421 557979921

Upozornenie: Kontaktný formulár nie je určený na podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce a žiadostí o poskytnutie poradenstva.

Mapa