Przejdź do treści

Państwowa Inspekcja Pracy

Adres kontaktowy

Masarykova 10 (Mapa)
040 01, Košice
IČO: 00166405
Bezpłatna linia telefoniczna antykorupcyjna: +421 800 500 205

E-maile

Ogólny e-mail
meno.priezvisko@ip.gov.sk
Pokój do archiwizacji
podatelna@ip.gov.sk
Dyrektor Generalny
generalny.riaditel@ip.gov.sk
Media
ladislav.kerekes@ip.gov.sk
Wsparcie techniczne strony internetowej
webmaster@ip.gov.sk

Numer telefonu

Directeur général- Bc. Hedviga Machayová, MBA
Secrétariat du directeur général - Mgr. Ivana Horváthová
+421 557979902
attaché de presse - Ladislav Kerekeš
+421 557979940
Bureau du directeur général
Directeur - Mgr. Jaroslav Pástor
+421 557979916
Secrétariat - Mgr. Ivana Horváthová
+421 557979902
Service d'inspection du travail
chargé de la gestion du département - Ing. Stanislav Krajňák, PhD.
+421 557979920
Secrétariat - Ing. Stanislava Balážová
+421 557979921
Département des relations de travail
chargé de la gestion du département - JUDr. Lucia Sabová Danková
+421 557979926
Secrétariat - Ing. Stanislava Balážová
+421 557979921

Upozornenie: Kontaktný formulár nie je určený na podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce a žiadostí o poskytnutie poradenstva.

Mapa