Zum Inhalt springen

...prostredí s nebezpečenstvom výbuchu – NV SR č. 149/2016, Z.z., rádiové zariadia – NV SR č. 193/2016 Z. z. „Dohľad nad trhom“ je činnosť vykonávaná orgánmi dohľadu nad trhom a...