Objednávka Popis Evidované
4500035998 nákup potravín ML 17.01.18
4500035997 elektr.energia ML II.polrok 2017 17.01.18
4500035982 vyúčt.predplat.Zbierka zákonov SR 2017 17.01.18
4500035980 upratovacie a čistiace práce 12/17 16.01.18
4500035978 elektr.energia 12/17 Huty 16.01.18
4500035976 elektr.energia 12/17 ML 16.01.18
4500035931 internetové služby 12/17 Huty 11.01.18
0072018 letenka ZPC 11.01.18
4500035918 montáž čelného skla 11.01.18
4500035917 internetové služby 12/17 11.01.18