Objednávka Popis Evidované
4500039711 nákup potravín ML 15.11.18
4500039700 nákup hyg.a čistiace prostiedky 15.11.18
1902018 doplnenie funkcionalít web stránky 15.11.18
1892018 autobusová preprava zamestnancov 15.11.18
1882018 modernizácia jedálenských priestorov ML 15.11.18
1872018 renovácia kolies na služobnom motorovom vozidle 14.11.18
1862018 umývanie, čistenie služob.motorových vozidiel 14.11.18
1852018 nákup dataprojektor 13.11.18
1842018 nákup vlajky a stojany 13.11.18
1832018 nákup materiál k VT 09.11.18