Objednávka Popis Evidované
4500041423 nákup hyg.a čistiacich prostriedkov ML 21.03.19
4500041422 nákup potravín ML 21.03.19
0422019 nákup – materiál k VT 20.03.19
4500041421 TAGRA ročný aktualiz.poplatok 20.03.19
4500041395 distribučné služby – priamy elektromer ML 20.03.19
4500041383 havarijné poistenie 20.03.19
4500041335 nákup potravín ML 15.03.19
4500041333 nákup potravín ML 15.03.19
0412019 nákup náplní do tlačiarní 14.03.19
4500041267 nákup potraviny ML 13.03.19