Objednávka Popis Evidované
4500042282 nákup hyg.a čistiace prostriedky ML 23.05.19
4500042247 seminár 1 osoba 23.05.19
4500042246 konferencia – účast.poplatok 23.05.19
0732019 telekomun.služby SWAN pre ML 23.05.19
0722019 nákup kancel.kreslá 22.05.19
4500042240 nákup elektromateriál ML 22.05.19
4500042239 nákup materiál ML 22.05.19
4500042238 nákup potravín ML 22.05.19
0712019 preprava zamestnancov 21.05.19
4500042198 poistenie ŠS Huty 21.05.19