Aké sú legislatívne požiadavky ohľadom posúdenia zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s aktualizačnou odbornou prípravou?

Je povinnosťou zamestnancov používať na stavbách ochrannú prilbu počas letných horúčav, kedy jej používanie zhoršuje celkový komfort a zvyšuje pocit horúčavy?

Naša spoločnosť poskytuje zamestnancom v rámci normatívu osobných ochranných pracovných prostriedkov aj hygienické prostriedky (mydlo, ochranné krémy na ruky a tvár, toaletný papier, prípadne iné čistiace prostriedky). Chceli by sme ich poskytovanie nahradiť poskytnutím paušálneho finančného príspevku 2 x ročne. Bude to v súlade s Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. ?

Reguluje sa na území Slovenskej republiky povolanie elektrikár – opravár elektrických zariadení?

Som živnostníkom. Môžu mi pri podnikaní vypomáhať moja matka s manželkou? Musím mať s nimi podpísanú nejakú dohodu alebo pracovnú zmluvu?

Zamestnávateľ rozvrhuje mame prácu na šesť dní v týždni po sedem hodín, pričom jej neumožňuje čerpať ani 30-minútovú prestávku na odpočinok. Postupuje správne?

Pracujem ako predavačka. Musím si nadpracovať deň sviatku, ak som kvôli zákazu maloobchodného predaja v tento deň nepracovala?