Všetky nové zmluvy budú uverejnené v centrálnom registri zmlúv.