Przejdź do treści

...залучений до понаднормової роботи понад установлений обсяг тривалістю не більше ніж 100 годин у календарному році. У кількість годин максимально допустимої понаднормової роботи протягом року не включаються понаднормові, за які працівник...

...про 60 відпрацьованих днів у календарному році, працедавець може скоротити відпустку за перші 100 пропущених робочих днів на 1/12, а за кожні наступні 21 пропущених робочих днів – ще на 1/12, якщо він не...

Priestupky a pokuty I. Inšpektoráty práce sú oprávnené uložiť pokutu: a/ až do sumy 100 000 eur zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú...

Ordnungswidrigkeiten und Geldstrafen I. Die Arbeitsaufsichtsbehörden sind berechtigt Geldstrafen aufzuerlegen: a/ bis zur Summe von 100.000 EUR beim Arbeitgeber für eine Pflichtverletzung, die sich aus diesem Gesetz, aus den arbeitsrechtlichen...

Szabálysértések és bírságok I. A munkaügyi felügyeletek jogosultak bírság kiszabására: a/ egészen 100 000 euró összegig a munkáltató számára az e törvényből eredő kötelességek, a munkajogi szabályok, a munkaügyi kapcsolatokat...