Preskočiť na obsah

Nahlasovanie pracovných úrazov:

  • V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 14:00 hod.), tel. +421 512850020
  • Po pracovnej dobe (t. j. po 14:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 905 413 521

        
Záznam o registrovanom pracovnom úraze

Pri vzniku pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný podľa § 17 ods. 4 ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni, ťažká ujma na zdraví, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu ( ďalej len registrovaný pracovný úraz) a rešpektovať najmä:
– podľa ods. 4 písm. b):spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu
– podľa ods. 5 písm. a) 3 : po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce, ak ide o úraz s ťažkou ujmou na zdraví alebo úraz s následkom smrti
– podľa ods. 7 písm. a) 1 : zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel príslušnému inšpektorátu práce


Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze ustanovuje vyhláška č. 500/2006 Z. z. v prílohe.

Prílohy