Podateľňa Poradenstvo
Pondelok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:00 12:30 – 15:00 PPV
Utorok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:00 12:30 – 15:00 BOZP
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:00 12:30 – 17:00 PPV
Štvrtok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:00 12:30 – 15:00 BOZP
Piatok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:00 12:30 – 15:00 PPV

 

Poradenstvo oblasť pracovnoprávnych vzťahov /pondelok,streda,piatok/

  •  tel:  +421 907 918 701

Poradenstvo oblasť BOZP /utorok, štvrtok/

  • tel: +421 907 918 676