Preskočiť na obsah

IP Košice - odborný seminár "Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi"

Inšpektorát práce Košice v rámci Svetového dňa BOZP dňa 28.04.2022 zorganizuje seminár na tému: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi

Termín konania: 09:00 do 11:00 hod.

Miesto: Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice, zasadačka na 1. poschodí

Prihlášky posielajte na adresu: martin.saxa@ip.gov.sk do 22.04.2022 do 12:00 hod.