Inšpektorát práce Nitra

Kontaktná adresa

Jelenecká 49 (mapa)
950 38 Nitra
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
informátor - podateľňa
+42137/6933801
Hlavný inšpektor práce (HIP)
hlavný inšpektor práce - Ing. Bulla Róbert, PhD., MBA
037/6933852
Kancelária hlavného inšpektora práce (KHIP)
vedúci kancelárie, právnik - JUDr. Sabová Stanislava
037/6933830
právnik - Mgr. Lagínová Patrícia
037/6933895
právnik - JUDr. Antlová Ivana
037/6933819
osobný úrad - Zora Servická
037/6933856
právnik - JUDr. Vargová Mária
037/6933881
asistentka HIP - Mgr. Vikorová Eva
037/6933852
referent - Mgr. Art. Eva Pardupová
037/6933874
Odbor inšpekcie práce (OIP)
vedúci inšpektor práce - Ing. Raučina Jozef
037/6933894
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci I. (BOZP I.)
vedúci oddelenia BOZP I. - Ing. Mada Martin
037/6933849
inšpektor práce - Ing. Martin Hrebík
037/6933847
inšpektor práce - Ing. Habiňák Martin
037/6933893
inšpektor práce PP, TZ, PZ, PR, ZH - Ing. Ikrényi Maroš
037/6933846
inšpektor práce - Mgr. Kiko Peter
037/6933846
inšpektor práce - uchádzač - Mgr. Žiaková Andrea
037/6933893
inšpektor práce - Mgr. Schober Lukáš
037/6933847
inšpektor práce - Ing. Vágová Natália
037/6933848
inšpektor práce - Ing. Žákovič Miroslav
037/6933842
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II. (BOZP II.)
vedúci oddelenia BOZP II. - Ing. Mada Martin
037/6933847
inšpektor práce - Ing. Tokárová Andrea
037/6933843
asistentka - Ing. Mačeková Zdenka
037/6933879
inšpektor práce - Ing. Baláži Miroslav
037/6933824
inšpektor práce ST - Ing. Bátora Vladimír
037/6933842
inšpektor práce - Ing. Borko Dušan
037/6933861
inšpektor práce - Ing. Hellebrandt Juraj
037/6933854
inšpektor práce - Mgr. Merčiak Roman
037/6933861
inšpektor práce - Ing. Pleva Vladimír
037/6933846
inšpektor práce - Mgr. Skladaná Silvia
037/6933893
inšpektor práce - Ing. Škrovina Zoltán
037/6933843
Oddelenie pracovno právnych vzťahov (PPV)
vedúca oddelenia PPV - Ing. Hildebrandová Tereza
037/6933865
inšpektor práce - PhDr. Svobodová Tatiana
037/6933865
asistentka - Šťastná Monika
037/6933853
inšpektor práce - RNDr. Andrásková Lucia
037/6933864
inšpektor práce - Ing. Bachová Silvia, PhD.
037/6933863
inšpektor práce - Ing. Ďuranová Eva
037/6933860
inšpektor práce - Ing. Galbavý Marek
037/6933865
inšpektor práce - Ing. Gregušová Viera
037/6933860
inšpektor práce - Ing. Kiktavá Renáta
037/6933864
inšpektor práce - Ing. Kolesár Michal
037/6933863
inšpektor práce - PhDr. Novotná Zuzana
037/6933839
inšpektor práce - Mgr. Novotný Viliam
037/6933865
inšpektor práce - Ing. Szöllösyová Veronika
037/6933860
inšpektor práce - Mgr. Záhorská Denisa
037/6933860
Oddelenie kontroly nelegálneho zamestnávania (KNZ)
vedúci oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania - Ing. Letko Milan
037/6933845
inšpektor práce - Mgr. Poluch Michal
037/6933858
inšpektor práce - Ing. Brezina Jaroslav
037/6933841
inšpektor práce - Ing. Kluka Peter
037/6933885
inšpektor práce - Ing. Záhorský Miloš
037/6933841
Oddelenie vnútronej prevádzky (VP)
vedúci oddelenia vnútornej prevádzky - Ing., JUDr. Medek Ján, PhD.
037/6933820
správca siete - informatik - Ing. Kováč Andrej
037/6933808
informátor - podateľňa - Halászová Zlatica
037/6933801
hospodár - Hradický Peter
037/6933818
mzdová účtovníčka - Michalíková Marianna
037/6933817
údržbár - Kováč Marián
037/6933818
referent - Padúchová Natália
037/6933810
referent - Slišková Mária
037/6933809
vodič - Štajer Ján
037/6933818
finančná účtovníčka - Bieliková Jana
037/6933816
Médiá
Ing. Bulla Róbert, PhD., MBA
+421 37 69 33 852​​

+421 907 904 800

Ing. Martin Mada
+421 37 69 33 852​​

+421 917 445 649

Kontaktný formulár

Vaše meno:

Váš email:

Správa:

Súhlasím so spracovaním údajov

Mapa