Preskočiť na obsah

OZNAM - preventívne opatrenia k epidemiologickej situácii

Inšpektorát práce Bratislava oznamuje verejnosti, že z dôvodu preventívnych opatrení a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, bude od 08. 11. 2021  poskytovať poradenstvo výhradne telefonickou a písomnou formou. Žiadosti o poradenstvo môžete zasielať písomne na adresu: Inšpektorát práce Bratislava, Za ...čítať ďalej

Podnety-sťažnosti-IPBA

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Bratislava Sídlo: Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava Inšpektorát práce Bratislava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 ...čítať ďalej