Preskočiť na obsah

Veľtrh práce ,,Kariéra EXPO Nitra“ 20.03.2024 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre

Inšpektorát práce Nitra sa zúčastní podujatia pod názvom Kariéra EXPO Nitra 2024, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2024 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Inšpektori práce z jednotlivých oddelení budú poskytovať bezplatné poradenstvo zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie ako aj širokej verejnosti v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy v oblasti pracovnoprávnych predpisov, mzdových predpisov, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a taktiež aj z oblasti sociálnej legislatívy v doprave.