Preskočiť na obsah

Aktuality

Viac informácií nájdete na tomto odkaze: https://www.ip.gov.sk/aktuality/?ip=nip.

čítať ďalej

Rozšírenie opatrení proti koronavírusu

Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09  Žilina, do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky: Poskytuje poradenstvo len telefonicky alebo písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie. Osobné poradenstvo neposkytuje. Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva len na základe správne vypísanej žiadosti doručenej elektronicky, alebo poštou, nie osobne. Potvrdenia sa zasielajú výlučne elektronicky, alebo poštou. Preukazy a

čítať ďalej

Zrušené osobné poskytovanie poradenstva

Inšpektorát práce v Žiline od 09.03.2019 do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky poskytuje poradenstvo len telefonicky a písomnou formou. Osobné poradenstvo neposkytuje. Ďakujeme za pochopenie.

čítať ďalej

Povolenia na výkon ľahkých prác maloletým osobám

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako

čítať ďalej