Preskočiť na obsah

Rozšírenie opatrení proti koronavírusu

Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09  Žilina, do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky: Poskytuje poradenstvo len telefonicky alebo písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie. Osobné poradenstvo neposkytuje. Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva len ...čítať ďalej

Zrušené osobné poskytovanie poradenstva

Inšpektorát práce v Žiline od 09.03.2019 do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky poskytuje poradenstvo len telefonicky a písomnou formou. Osobné poradenstvo neposkytuje. Ďakujeme za pochopenie.

Povolenia na výkon športu maloletým športovcom

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Žilina Sídlo: Hlavná 2, 010 09 Žilina Inšpektorát práce Žilina ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej