Preskočiť na obsah

Poradenský blok - „Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti, zamestnancov so zdravotným postihnutím, mladistvých zamestnancov a zamestnancov vo veku nad 50 rokov z pohľadu Zákonníka práce“

Inšpektorát práce Žilina organizuje dňa 05.12.2023 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., na Inšpektoráte práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov poradenský blok pre zamestnávateľov a fyzické, resp. právnické osoby, so zameraním na aktuálnu právnu úpravu Zákonníka práce v oblasti pracovných  podmienok žien a mužov starajúcich sa o deti, zamestnancov so zdravotným postihnutím, mladistvých zamestnancov a zamestnancov vo

čítať ďalej

Aktuality

Viac informácií nájdete na tomto odkaze: https://www.ip.gov.sk/aktuality/?ip=nip.

čítať ďalej

Rozšírenie opatrení proti koronavírusu

Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09  Žilina, do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky: Poskytuje poradenstvo len telefonicky alebo písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie. Osobné poradenstvo neposkytuje. Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva len na základe správne vypísanej žiadosti doručenej elektronicky, alebo poštou, nie osobne. Potvrdenia sa zasielajú výlučne elektronicky, alebo poštou. Preukazy a

čítať ďalej

Povolenia na výkon ľahkých prác maloletým osobám

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako

čítať ďalej