Preskočiť na obsah

Dôležitý oznam!!!

Nové opatrenia proti šíreniu COVID-19 Inšpektorát práce Trnava oznamuje, že od 01.10.2021 do odvolania bude budova Úradu práce kde sídlime uzavretá pre verejnosť. Z tohto dôvodu bude poradenstvo poskytované len elektronicky alebo telefonicky na tel. č. 033/5354432. Potvrdenie o neporušení ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Trnava Sídlo: J. Bottu č.4, 917 01 Trnava Inšpektorát práce Trnava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Trnava

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t.j. Po - Pia 7:00 - 15:00 hod.), tel. +421 33 5521614 Po pracovnej dobe (t.j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 33 5521614, +421 917559599, +421 917559596 ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Trnava

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trnava (ďalej len "IP TT“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TT sa riadi ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie  fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ...čítať ďalej