Preskočiť na obsah

OZNAM

Inšpektorát práce Trenčín oznamuje verejnosti, že dňa 13. septembra 2021 nebude podávať osobné a telefonické poradenstvo z dôvodu účasti všetkých zamestnancov na odbornom školení. Osobne doručenú poštu bude v dňoch 13. a 14. septembra 2021 preberať zamestnanec na podateľni inšpektorátu práce.

Dôležitý oznam !!!

Inšpektorát práce Trenčín oznamuje verejnosti, že dňom 17.8.2020 bude poradenstvo poskytované výhradne telefonickou, alebo písomnou formou. Toto nariadenie bolo prijaté z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19. Žiadatelia o poskytnutie poradenstva môžu v čase úradných hodín volať na tel. číslo +421 32 7441653, alebo písať na emailovú adresu ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Trenčín Sídlo: Hodžova 36, 911 01 Trenčín Inšpektorát práce Trenčín ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Trenčín

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trenčín (ďalej len "IP TN“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TN  ...čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Trenčín

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Trenčín

Nahlasovanie pracovných úrazov : V   pracovnej dobe    Po-Pia 7:00-15:00 hod /tel. + 421 32 7441 653, 646 Po pracovnej dobe po 15:00 hod iba pracovné úrazy smrteľné a s ťažkou ujmou na zdraví tel. +421 907 904 886

Úradné hodiny - Trenčín

Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Utorok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Streda: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 11:30 12:30 ...čítať ďalej

Rozbor pracovných úrazov

Inšpektorát práce Trenčín v rámci svojej činnosti vypracováva rozbory pracovnej úrazovosti, ktoré sú podkladom pre celoslovenskú štatistiku a zároveň slúžia aj pre plánovanie preventívnych činností pre nasledujúce obdobia.