Preskočiť na obsah

Pozvánka na webinár s témou: Skončenie pracovného pomeru

Téma: Skončenie pracovného pomeru Cieľ: Cieľom webinára je ozrejmenie problematiky skončenia pracovného pomeru  v nadväznosti na judikatúru súdov Účastníci:  odborná verejnosť, zamestnávatelia , zamestnanci Prednášajúci: Mgr. Patrik Timuľak Organizačné pokyny: Termín konania: 14.12.2021 (utorok) od 09.00 -12.00 hod. Miesta konania: Webinár prostredníctvom MS TEAMS (prihláseným ...čítať ďalej

Pozvánka na webinár s témou: Nariadenie EP a R (EÚ) 2020/1054 – zmeny nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014

Téma: Nariadenie EP a R (EÚ) 2020/1054 – zmeny nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 Cieľ: Cieľom webinára je upozorniť dopravcov na nové zmeny v oblasti dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave Účastníci: zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby v oblasti prepravy ...čítať ďalej

Poradenstvo -Prešov

Poradenstvo Pondelok      8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Streda           8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP* Štvrtok         8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Poradenstvo oblasť pracovnoprávnych vzťahov mobil.:  +421 907 918 701 ...čítať ďalej

Povoľovanie výkonu športu

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie ...čítať ďalej

Povoľovanie výkonu ľahkých prác fyzickou osobou

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie ...čítať ďalej

Povoľovanie výkonu športu

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie ...čítať ďalej

Povoľovanie výkonu ľahkých prác fyzickou osobou

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie ...čítať ďalej