Preskočiť na obsah

Pozvánka na seminár s témou: Požiadavky na technickú dokumentáciu z hľadiska ustanovení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pri kolaudačných konaniach.

Inšpektorát práce Prešov pozýva odbornú verejnosť, ako aj  všetkých záujemcov  na seminár, ktorý sa uskutoční 20.09.2023 (streda)  so začiatkom o 10:00 hod. na Inšpektoráte práce Prešov, Levočská č. 3,  Prešov, 4. posch. – zasadačka na tému: Požiadavky na technickú dokumentáciu z hľadiska ustanovení právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pri kolaudačných konaniach. Prednášajúci: Ing. Radoslav Vrábel Záväznú účasť prosíme nahlásiť e-mailom

čítať ďalej

Inšpektorát práce Prešov pri príležitosti Svetového dňa BOZP pozýva verejnosť na seminár

Inšpektorát práce Prešov pri príležitosti Svetového dňa BOZP pozýva verejnosť na seminár ktorý sa uskutoční: 28.04.2023 (piatok)  so začiatkom o 10:00 hod. na Inšpektoráte práce Prešov, Levočská č. 3,  Prešov, 4. posch. – zasadačka na tému: Predpisy upravujúce BOZP pri používaní technických zariadení ( VTZ a určených výrobkov). Záväznú účasť prosíme nahlásiť e-mailom na adresu: dana.kerestesova@ip.gov.sk do 26.04.2023 do 12.00 hod.

čítať ďalej

Inšpektorát práce Prešov odprezentoval semináre v rámci Európskeho týždňa BOZP.

Na Inšpektoráte práce v Prešove sa dna 14.10.2021 uskutočnil bezplatný seminár na tému dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cieľom prednášky bolo oboznámiť účastníkov s právnou úpravou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ich využití v aplikačnej praxi. Na Inšpektoráte práce v Prešove sa dna 20.10.2021 uskutočnil bezplatný seminár na tému pracovných úrazov z hľadiska legislatívy zohľadňujúcej

čítať ďalej

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o

čítať ďalej

Poradenstvo -Prešov

Poradenstvo Dôležitý oznam:Inšpektorát práce Prešov sa presťahoval do nových priestorov na Levočskej ulici číslo 3.   Za pochopenie ďakujeme Pondelok      8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Streda           8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Štvrtok          8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Poradenstvo:

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu športu

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie športu sa týka športovcov do 15 rokov veku alebo športovcov starších ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky.

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu ľahkých prác fyzickou osobou

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako 15 rokov veku

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu športu

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie športu sa týka športovcov do 15 rokov veku alebo športovcov starších ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky.

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu ľahkých prác fyzickou osobou

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako 15 rokov veku

čítať ďalej