Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Nitra

Kontaktná adresa

Jelenecká 1039/49 (Mapa)
950 38 Nitra
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Prvý kontakt
informátor - podateľňa
037/6933801
Riaditeľ inšpektorátu práce
riaditeľ inšpektorátu práce - Ing. Milan Letko
037/6933852
Sekretariát
asistentka - Mgr. Vikorová Eva
037/6933852
Osobný úrad
personalistka - Ing. Plevová Liliana
037/6933856
Právne oddelenie
vedúci kancelárie, právnik - JUDr. Sabová Stanislava
037/6933830
právnik - Mgr. Lagínová Patrícia
037/6933895
právnik - JUDr. Antlová Ivana
037/6933819
právnik - JUDr. Vargová Mária
037/6933881
správca registratúry - Ing. Mačeková Zdenka
037/6933874
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
vedúci oddelenia BOZP - Ing. Pleva Vladimír
037/6933849
asistentka - PhDr. Zmeková Stanislava
037/6933891
inšpektor práce - Ing. Šramko Erik
037/6933848
inšpektorka práce - uchádzač - Ing. Paulová Helena
037/6933848
inšpektor práce - Ing. Hrebík Martin
037/6933847
inšpektor práce- TZ, PZ, ZPH, TD - Ing. Ikrényi Maroš
037/6933846
inšpektor práce- TD - Mgr. Kiko Peter
037/6933846
inšpektor práce - Mgr. Žiaková Andrea
037/6933893
inšpektor práce - Ing. Brezina Jaroslav
037/6933847
inšpektorka práce - uchádzač - Ing. Gondeková Marianna
037/6933848
inšpektor práce- PZ, TZ - Ing. Žákovič Miroslav
037/6933842
inšpektor práce - Ing. Borko Dušan
037/6933854
inšpektor práce - Ing. Deglovičová Dominika
037/6933843
inšpektor práce - Ing. Tokárová Andrea
037/6933843
inšpektor práce - Ing. Baláži Miroslav
037/6933824
inšpektor práce - Ing. Bátora Vladimír
037/6933842
inšpektor práce - Mgr. Poluch Michal
037/6933861
inšpektor práce - Ing. Hellebrandt Juraj
037/6933861
inšpektor práce - Mgr. Merčiak Roman
037/6933824
inšpektor práce - Mgr. Belák Michal
037/6933861
Oddelenie pracovno právnych vzťahov (PPV)
vedúca oddelenia PPV - Ing. Hildebrandová Tereza
037/6933862
asistentka - Hrdlicová Hana
037/6933853
inšpektor práce - Ing. Raučina Jozef
037/6933863
inšpektor práce - Ing. Kluka Peter
037/6933845
inšpektor práce - Ing. Bicek Patrik
037/6933845
inšpektor práce - Ing. Záhorský Miloš
037/6933841
inšpektor práce - Ing. Melišek Tomáš
037/6933845
inšpektor práce - Mgr. Mikulcová Andrea, PhD.
037/6933839
inšpektor práce - PhDr. Svobodová Tatiana
037/6933865
inšpektor práce - RNDr. Andrásková Lucia
037/6933864
inšpektor práce - Ing. Bachová Silvia, PhD.
037/6933863
inšpektor práce - Ing. Ďuranová Eva
037/6933860
inšpektor práce - Ing. Galbavý Marek
037/6933865
inšpektor práce - Ing. Gregušová Viera
037/6933860
inšpektor práce - Ing. Kiktavá Renáta
037/6933864
inšpektor práce - Ing. Kolesár Michal
037/6933863
inšpektor práce - PhDr. Novotná Zuzana
037/6933839
inšpektor práce - Mgr. Novotný Viliam
037/6933865
037/6933860
Oddelenie vnútronej prevádzky (VP)
vedúci oddelenia vnútornej prevádzky - doc. Mgr. Ing. Peter Szovics, PhD.
037/6933820
správca siete - informatik - Ing. Kováč Andrej
037/6933808
informátor - podateľňa - Halászová Zlatica
037/6933801
hospodár - Hradický Peter
037/6933818
mzdová účtovníčka - Michalíková Marianna
037/6933817
údržbár - Kováč Marián
037/6933818
referent - Hanusová Natália
037/6933810
referent - Slišková Mária
037/6933809
vodič - Kubiček Lukáš
037/6933818
finančná účtovníčka - Kováčová Renáta
037/6933816
Médiá
Ing. Milan Letko
037 69 33 852​​

+421 918 905 903

Ing. Pleva Vladimír
037 6933849

+421 907 904 815

Mapa