Preskočiť na obsah
Pracovný deňPracovný čas
Pondelok:7:00 – 11:00          11:30 – 14:00
Utorok:7:00 – 11:00          11:30 – 14:00
Streda:7:00 – 11:00          11:30 – 14:00
Štvrtok:7:00 – 11:00          11:30 – 14:00
Piatok:7:00 – 11:00          11:30 – 14:00

Inšpektorát práce podľa § 7 ods.3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva na požiadanie na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitého predpisu potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebola, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.

Od 07:00 do 11:00 a od 11:30 do 14:00 hod môžete žiadosť s 2 € kolkami odovzdať v podateľni, potvrdenie Vám bude zaslané poštou do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.