Preskočiť na obsah
Faktúra Popis Evidované
2128017406 vyúčtovanie predplatného za rok 2011 12.01.12
201112337 práce a služby v oblasti IT 12.01.12
87270100 úhrada transakcií kartami Diners 11.01.12
631106653 denný prenájom FAM 11.01.12
541101033 prenájom zásobníkov 11.01.12
9339083127 el. energia 11.01.12
9000572659 poštové služby 11.01.12
2011545 preventívna protipožiarna prehliadka 11.01.12
2011546 preventívna protipožiarna prehliadka 11.01.12
3080179960 PHM 11.01.12