Preskočiť na obsah

Úhrada správnych poplatkov od 1. januára 2019 - zrušenie zberného podúčtu

Oznamujeme platiteľom správnych poplatkov, že od 1. januára 2019 je zrušený zberný podúčet Slovenskej pošty č. SK95 6500 0014 9200 2054 5796, ktorý bol zriadený pre Inšpektorát práce Trenčín, na ktorý bolo možné uhrádzať bezhotovostne správne poplatky bez vystavenia platobného predpisu.

Od 1. januára 2019 sa budú správne poplatky uhrádzať iba cez modul správnych poplatkov (ďalej len MSP) na základe vystaveného platobného predpisu. Bližšie informácie o spôsobe úhrady nájdete na našom webe v časti Správne poplatky.