Preskočiť na obsah

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 03. 07. 2024 bola Inšpektorátom práce Bratislava nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce pod č. 187 na meno: Ing. Miloš Soják.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 03. 07. 2024.