Preskočiť na obsah

Oznámenie o strate pečiatky

Dňa 22.3.2024 došlo ku strate červenej okrúhlej pečiatky so štátnym znakom patriacej Inšpektorátu práce Žilina. Pečiatka má pod štátnym znakom evidenčné číslo 20. Inšpektorát práce Žilina oznamuje, že predmetná pečiatka stráca platnosť dňom 22.3.2024.