Preskočiť na obsah

Oznámenie o neplatnosti preukazu inšpektora práce

Dňa 26. 02. 2024 bola Inšpektorátom práce Nitra nahlásená strata preukazu inšpektora práce vydaného Národným inšpektorátom práce pod č. 458 na meno: Mgr. Katarína Molnárová.

Takto identifikovaný preukaz inšpektora práce je neplatný odo dňa nahlásenia straty, t. j. od 26. 02. 2024.