Preskočiť na obsah

Legenda:
PPV – pracovno-právne vzťahy
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vrátane dopravy
SLvD – sociálna legislatíva v doprave

Podateľňa PPV BOZP
Pondelok: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00 8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 11:00 12:00 – 13:00 8:00 – 11:00 12:00 – 13:00 8:00 – 11:00  12:00 – 13:00