Preskočiť na obsah

Legenda:
PPV – pracovnoprávne vzťahy
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vrátane dopravy

  Podateľňa PPV-poradenstvo BOZP -poradenstvo
Pondelok: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 -14:00 8:00 – 11:00  12:00 -14:00
Utorok: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00    
Streda: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 -14:00 8:00 – 11:00  12:00 -14:00
Štvrtok: 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00 8:00 – 11:00 12:00 -14:00 8:00 – 11:00  12:00 -14:00
Piatok: 8:00 – 11:00 12:00 – 13:00    

Telefonické poradenstvo: oblasť pracovnoprávnych vzťahov na mobilnom tel. čísle: +421 908 238 580

oblasť BOZP na mobilnom tel. čísle: +421 908 238 413