Preskočiť na obsah

Správny poplatok za vydanie  „Potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania“ od 1.1.2018 je suma 2 €.

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru.