Przejdź do treści

Czyny zabronione i kary I. Inspekcja pracy ma prawo nałożyć grzywnę: a/ do kwoty 100 000 EUR na pracodawcę za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, prawomocnych przepisów dotyczących stosunków...

Contravenții și amenzi I. Inspectoratele de muncă au dreptul să aplice o amendă: a/ până la suma de 100.000 de euro angajatorului pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta lege,...

Infractions et amendes I. Les Inspections du travail sont en droit d’appliquer les sanctions suivantes : a/ amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros infligée à l’employeur en cas de...

...of the *MWh Work during Sundays *MWC + min. 100% of the *MWh Work during public holidays – Employment contract *MWC + 100% of the *AE Work during public holidays...

...rok nevzniká. Ak zamestnanec, ktorému vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, zamešká v danom roku z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky 100 a viac pracovných dní, zamestnávateľ mu môže túto dovolenku krátiť: za...

...(alebo skopírujte do Vášho prehliadača tento odkaz: https://www.surveymonkey.com/r/BA_online) Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný na 100 miest + 100 miest online. Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!...

...nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku, c)      plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h, d)     zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo...

...regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Vzhľadom k množiacim sa otázkam v rámci poskytovania poradenstva Vám prinášame základné informácie. Problematika dovolenky je upravená v ustanoveniach § 100 až §...