Sari la conținut

Contravenții și amenzi

I. Inspectoratele de muncă au dreptul să aplice o amendă:

a/ până la suma de 100.000 de euro angajatorului pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta lege, din prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și relațiile de muncă cu statul, care reglementează domeniul privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, prevederile care reglementează obligația angajatorului de a încheia un contract de angajare și de a plăti contribuții suplimentare pentru fondul de pensii pentru angajați și pentru încălcarea obligațiilor care decurg din convențiile colective;

b/ până la 33.000 de euro în cazul în care prin încălcarea reglementărilor s-a produs un accident la locul de muncă soldat cu deces sau vătămări grave;

c/ până la de patru ori salariul mediu lunar angajaților de rang superior și organelor statutare care, din vina lor, au încălcat obligațiile care reies din reglementările menționate în Partea Ia / de mai sus, au ordonat aceste încălcări sau au ascuns fapte relevante pentru efectuarea inspecției muncii.

II. Inspectoratele teritoriale de muncă aplică o amendă:

a/ de la 2 000 euro până la 200 000 euro angajatorului sau persoanei fizice pentru încălcarea interdicției de angajare ilegală (cel puțin 5 000 EUR pentru angajarea ilegală a două sau mai multe persoane);

b/ de la 300 EUR până la 33 000 EUR angajatorului sau persoanei fizice pentru desfășurarea activității fără autorizație, certificat, licență sau autorizație, dacă sunt necesare pentru desfășurarea activității;

c/ de la 1 000 EUR până la 200 000 EUR pentru un angajator sau o persoană fizică, care este un întreprinzător și nu un angajator, pentru o încălcare gravă a obligațiilor care decurg din reglementările din partea Ia / de mai sus;

d/ de la 300 până la 100 000 EUR angajatorului sau persoanei fizice, care este antreprenor și nu este angajator, pentru nerespectarea obligațiilor impuse pentru eliminarea deficiențelor constatate cu prilejul inspecției.

În scopul aplicării unei amenzi, următoarele se consideră a fi o încălcare gravă a obligațiilor:

• Nerespectarea condițiilor stabilite pentru timpul de lucru și perioadele de odihnă atunci când se prestează activități încadrate în categoria a treia sau a patra;
• depășirea timpului de lucru prestat peste timpul de lucru cu mai mult de 10% față de timpul de lucru înregistrat în registrul timpului de lucru, ținut de către angajator, dar cu cel puțin 30 de minute într-o zi pentru munca efectuată în baza unui contract de muncă temporară pentru studenți sau a unui contract de muncă;
• nerespectarea condițiilor stabilite pentru munca femeilor însărcinate, a mamelor până la sfârșitul celei de-a noua luni după naștere, a femeilor care alăptează, a adolescenților și a angajaților cu dezabilități;

• neasigurarea unui dispozitiv de protecție sau a unui dispozitiv de siguranță care să garanteze siguranța și sănătatea la locul de muncă sau să asigure funcționarea acestui dispozitiv de protecție sau dispozitiv de siguranță;
• neluarea unor măsuri în spațiile de lucru pentru a elimina pericolele pentru viața și sănătatea angajaților, nepunerea în aplicare a măsurilor necesare în aceste spații pentru a se limita consecințele potențial periculoase pentru viața și sănătatea angajaților sau pentru permiterea accesului în aceste spații a angajaților care nu sunt familiarizați în mod corespunzător și demonstrabil, aceștia nu dispun de pregătire și echipamente conform reglementărilor de siguranță a sănătății și securității la locul de muncă;
• neacordarea echipamentelor individuale de protecție eficiente sau nepăstrarea acestora în stare de funcționare.

Amenzile pot fi aplicate de Inspectoratul de Muncă în termen de doi ani de la data încheierii procesului-verbal și nu mai târziu de trei ani de la data încălcării obligației. La aplicarea amenzii, inspectoratul va ține cont de acțiunea sa preventivă și la stabilirea cuantumului amenzii va lua în considerare, în special, gravitatea abaterii și gravitatea consecințelor sale, numărul de angajați ai angajatorului și riscurile care sunt prezente în activitatea angajatorului, numărul de persoane angajate ilegal, faptul că încălcările constatate ale drepturilor sunt rezultatul unui sistem ineficient de gestionare a protecției muncii din partea angajatorului sau dacă este un element ocazional de deficiență, o constatare repetată a aceleiași deficiențe.

În același timp, Inspectoratul de Muncă are dreptul, de asemenea, să aplice amenzi angajaților angajatorului care nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege într-un anumit termen. Acestea sunt cazurile de neanunțare a unui accident la locul de muncă care a cauzat decesul sau vătămări grave, pericol iminent al unui accident industrial major sau care împiedică executarea activității efectuate de inspecția muncii. Amenda variază de la 100 până la 1 000 de euro și poate fi, de asemenea, aplicată repetat. Un inspectorat teritorial de muncă poate aplica o amendă între 65 și 650 de euro unei persoane fizice aflată la locul de muncă al angajatorului, care împiedică efectuarea inspecției muncii.