Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Verantwortlichkeit für illegale Beschäftigung

Verantwortlichkeit für illegale Beschäftigung Die Begriffsbestimmung der illegalen Arbeit, der illegalen Beschäftigung, des Verbots der Ausführung der illegalen Arbeit und der illegalen Beschäftigung und Aufsichtsleistung beinhaltet das Gesetz Nr. 82/2005 der Gesetzessammlung über illegale Arbeit und illegale Beschäftigung und über ...čítať ďalej

Kontaktseite

Upozornenie: Kontaktný formulár nie je určený na podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce a žiadostí o poskytnutie poradenstva.

Ochrana práv hosťujúcich zamestnancov

Ochrana práv hosťujúcich zamestnancov Hosťujúci zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním podmienok vyslania na územie Slovenskej republiky, môže: • podať podnet priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov na príslušný orgán inšpekcie práce alebo ...čítať ďalej