Zum Inhalt springen

Ochrana práv hosťujúcich zamestnancov

Hosťujúci zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním podmienok vyslania na územie Slovenskej republiky, môže:

• podať podnet priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov na príslušný orgán inšpekcie práce alebo

• sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.