Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad príručky „Legálna práca, legálne zamestnávanie“ do ukrajinského jazyka. Táto príručka je zároveň súčasťou kampane NIP „Pracuj legálne, pracuj bezpečne 2020-2021“ a kampane EÚ o výhodách deklarovanej práce #EU4FairWork. Publikácia obsahuje v zjednodušenej a prehľadnej forme základné informácie, ktoré môžu zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť správne sa orientovať v danej problematike.

Hlavnými cieľmi príručky je používateľovi bližšie ozrejmiť význam dôležitých pojmov, ako aj zákonných ustanovení týkajúcich sa legálnej práce a legálneho zamestnávania, zároveň prihliadnuť na dôležitosť a význam dodržiavania pravidiel týkajúcich sa legálnej práce a legálneho zamestnávania, a to hlavne za účelom zabezpečenia zákonnosti a harmónie vo vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom v pracovnoprávnej oblasti.

Súčasťou príručky sú aj príklady z praxe, ktorými sa autori pokúsili o bližšie vysvetlenie danej problematiky, a s ktorými sa môže verejnosť stretnúť v každodennej praxi.

Príručku si môžete voľne stiahnuť vo formáte PDF v slovenskom alebo ukrajinskom jazyku nižšie v časti prílohy. Veríme, že vám prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude vám pomocníkom pri vašej každodennej práci.

Preklad príručky do ukrajinčiny bol realizovaný s podporou Európskeho orgánu práce (ELA).

Logo ELA