Preskočiť na obsah

Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík?

Dôkladné posudzovanie rizík je jedným z kľúčov k budovaniu zdravých pracovísk. O inovatívnych metódach v posudzovaní rizík preto bola reč aj na seminári, ktorý zorganizoval Národný inšpektorát práce ako Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) v spolupráci s ...čítať ďalej

Spustenie pilotného testu ESENER 2024

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách – ESENER – je rozsiahly prieskum, ktorý sa zaoberá tým, ako európske pracoviská riadia bezpečnostné a zdravotné riziká v praxi. V týchto dňoch sa rozbieha pilotné testovanie štvrtej vlny ESENER, ktorá je ...čítať ďalej

Zamestnanci so zdravotným postihnutím a BOZP

Spomedzi 42,8 milióna osôb so zdravotným postihnutím v produktívnom veku v EÚ je v súčasnosti zamestnaná len približne polovica. Je veľmi dôležité, aby pracoviská propagovali dobrý zdravotný stav a poskytovali podporu jednotlivcom so zdravotným postihnutím pri zapojení sa alebo opätovnom ...čítať ďalej

Seminár EU-OSHA 25. október 2023 - predĺžili sme prihlasovanie!

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry, Vás v rámci Európskeho týždňa BOZP srdečne pozýva na oficiálny štart kampane Zdravé pracoviská 2023-2025: „BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ PRÁCA ...čítať ďalej

Spustili sme prvé OiRA nástroje na posudzovanie rizík

Prvé nástroje na online posudzovanie rizík OiRA už fungujú aj v Slovenskej republike. Na seminári organizovanom Národným inšpektorátom práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) 10. októbra 2023 ich predstavili zástupkyne Fakulty bezpečnostného ...čítať ďalej

Agentúra EU-OSHA hľadá nových ľudí

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vyhlásila výberové konanie na pracovné pozície vedúceho oddelenia v oddelení komunikácie a propagácie a vedúceho oddelenia v oddelení prevencie a výskumu.Staňte sa prvým občanom Slovenska, ktorý nájde uplatnenie v jednej ...čítať ďalej