Preskočiť na obsah

Informácia o novej STN 26 8805:12-2018.

„Predkladáme Vám informáciu o novej STN 26 8805:12-2018: Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu., s platnosťou od 01.12. 2018, ktorá v plnom rozsahu nahrádza STN 26 8805 z novembra 2011.“