Preskočiť na obsah

Poradenstvo - Bratislava

Legenda:
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PPV – pracovnoprávne vzťahy
SLD – sociálna legislatíva v doprave

Podateľňa Poradenstvo
BOZP PPV SLD
Pondelok: 08:30- 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
Utorok: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
Streda: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
Štvrtok: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
08:00 – 11:30
12:30 – 14:00
Piatok: 08:30 – 11:30
12:30 – 14:00
Podateľňa: +421 2 321 82 718
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: +421 907 739 163
Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov: +421 908 784 655
Poradenstvo pre sociálnu legislatívu v doprave:
resp. posledné trojčíslie:
+421 2 321 82 732
671, 635, 626