Informácia z EK o otvorení diskusie k Smernici o strojoch 2006/42/EC.

„Prostredníctvom informačného portálu Európskej komisie (DIGIT-CIRCABC) bola zverejnená možnosť Verejnej konzultácie vo veci revízie Smernice 2006/42/EC (stroje). Nakoľko sa v minulosti riešila aj otázka, resp. problematika tlakového príslušenstva, ktoré je súčasťou strojného zariadenia, boli oslovení aj dotknutí členovia pracovných skupín riešiacich tlakové zariadenia (Smernica PED 2014/68/EU) a národné pracovné a konzultačné skupiny. Konzultácia je dostupná v 23 jazykoch a bude prístupná do 30. augusta 2019. Viac informácií a možnosť zapojiť sa do procesu poskytuje nasledovná stránka: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en, resp. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_sk „