Preskočiť na obsah
Poradenstvo
Pondelok      8:00 – 11:00 12:30 – 14:00 PPV a BOZP
Streda           8:00 – 11:00 12:30 – 14:00 PPV a BOZP
Štvrtok          8:00 – 11:00 12:30 – 14:00 PPV a BOZP
Poradenstvo: oblasť pracovnoprávnych vzťahov mobil.:+421 907 918 701Poradenstvo: oblasť BOZP

mobil.: +421 907 918 676