Preskočiť na obsah

Oznámenie o zrušení Zberného podúčtu

Od 1.januára 2019 bude zrušený Zberný podúčet  SK0965000014840020545796 určený na poukazovanie správnych poplatkov. Správne poplatky je potrebné uhrádzať:

+ na kiosku prostredníctvom platobného predpisu vydaného na IP Prešov pred podaním žiadosti

+ e-kolok zakúpený na pobočke pošty