Preskočiť na obsah

Správy

 

  • POZOR – od 1.1.2018 zmena výšky správneho poplatku

Správny poplatok za vydanie „Potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania“ od 1.1.2018 sa zvýšil a v súčasnosti sa vyberá vo výške 2,-€.

 

 

  • NOVELA zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlásenie do siedmich dní predstavuje riziko porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. Prečo?

Dôvodom je kumulatívna podmienka, že do inkriminovaných 7 dní u Vás nebude vykonaná inšpekcia práce alebo kontrola na nelegálne zamestnávanie.

Neprihlásený zamestnanec v čase kontroly bude považovaný za nelegálne zamestnávaného. Bližšie podmienky nájdete v časti Otázky a odpovede.

 

 

  • Dopustili ste sa do 31.12.2017 porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania? Nič ešte nie je stratené.

Môžete písomne požiadať Národný inšpektorát práce o výmaz z centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Bližšie podmienky nájdete v časti Otázky a odpovede.

 

 

  • NOVELA Zákonníka práce s novinkami od 01.05.2018.

Zvýšia sa mzdové zvýhodnenia tzv. príplatky za nočnú prácu, rizikovú prácu i prácu vo sviatky. Zavádzajú sa nové príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, ako aj 13. a 14. plat, ktorý sa bude zatiaľ vyplácať dobrovoľne, ale bude oslobodený od odvodov (pre rok 2018 bude 13. A 14. plat oslobodený od zdravotných odvodov), ak budú poskytnuté aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovný pomer zamestnancov trval nepretržite v prípade 13.platu aspoň 2 roky a v prípade 14.platu nepretržite aspoň 4 roky. V nasledujúcom roku sa počíta aj s oslobodením o daň z príjmov a následne aj od sociálnych odvodov.

Prvýkrát by tak mohol byť 13.plat zamestnancom vyplatený v júni 2018 ako letná odmeny, 14.plat sa vypláca v decembri.

 

 

 

Pád betónového prevlaku a minibágra – Starý Smokovec 16.6.2018 

 

Dvoch zamestnancov vykonávajúcich búracie práce privalil minibáger

 

 

Počas búracích prác pri zrútení železobetónového prievlaku, ktorého časť sa z doposiaľ nezistených príčin odtrhla v krajnej polohe a kyvadlovým pohybom zbúrala pod sebou umiestnenú podpernú konštrukciu, došlo k zosunutiu minibágra stojaceho z časti na železobetónovom prievlaku po šikmine spadnutého prievlaku a privaleniu na zemi dvoch zamestnancov, ktorí pracovali priamo na tomto spadnutom prievlaku.   Železobetónový prievlak sa zrútil z výšky približne 4 m.

Na mieste udalosti boli aj zamestnanci Inšpektorátu práce Prešov. Inšpektorát práce vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu v prípade dvoch zamestnancov stavebnej firmy v spolupráci s políciou.

V rámci zisťovania príčin závažného pracovného úrazu dvojice zamestnancov stavebnej firmy sa v prvom rade zameriame na určenie bezpečného pracovného postupu stavebných prác a na vykonávanie búracích prác v súlade s týmto postupom.

Nehoda minibagra
Nehoda minibagra
Nehoda minibagra
Nehoda minibagra
Nehoda minibagra
Nehoda minibagra

Závažný pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť zamestnanca, Prešov 16.4.2018

 

Pracovný úraz, ku ktorému došlo v pondelok (16.4.) predpoludním v súkromnej firme na Solivarskej ulici v Prešove, mal tragické následky. Na druhý deň po nešťastí 31-ročný muž podľahol ťažkým zraneniam.

Dvaja zamestnanci servisnej firmy z Nitry vykonávali údržbu motorového vozíka. Počas prác sa motorový vozík z doposiaľ nezistených príčin prevrátil nabok a privalil vedľa neho na zemi ležiaceho zamestnanca.

Na mieste udalosti boli aj zamestnanci Inšpektorátu práce Prešov, ktorí začali vyšetrovať príčiny vzniku závažného pracovného úrazu s následkom smrti. Inšpektorát práce sa bude preverovať skutočnosti, či boli dodržané bezpečné pracovné postupy pri výkone údržbárskych a servisných prác.

 

Pád plošiny, Humenné 17.4.2018

Počas orezávania konárov stromu v meste Humenné spadla hydraulická plošina aj so zamestnancom nachádzajúcim sa v koši plošiny.

Bolo zistené, že počas práce došlo k odlomeniu ramena plošiny v kĺbe a pádu ramena aj so zamestnancom, ktorý sa nachádzal v koši pracovnej plošiny z výšky približne piatich metrov.

Pracovná plošina na motorovom podvozku mala platnú technickú kontrolu, platnú revíziu zdvíhacieho zariadenia a platnú úradnú skúšku.

Z uvedeného dôvodu na určenie príčiny vzniku udalosti si budeme musieť počkať na znalecké posudky. Možnými príčinami vzniku udalosti, ktoré budeme preverovať, môže byť chybný zvar ramena plošiny nad kĺbom alebo skrytá vada materiálu, z ktorého bolo vyrobené rameno plošiny, príp. sa mohlo jednať aj o nesprávnu manipuláciu s plošinou, ktoré mohlo spôsobiť jej nalomenie.

Inšpektorát práce vyšetruje príčiny pádu ramena plošiny v spolupráci s políciou, ktorá nám vznik udalosti aj oznámila.