Preskočiť na obsah

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Správny poplatok za vydanie  "Potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania" od 1.1.2018 je suma 2 €. Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru.

Úradné hodiny - Trnava

Legenda: PPV - pracovno-právne vzťahy BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vrátane dopravy SLvD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa PPV BOZP Pondelok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 8:00 - 11:00  ...čítať ďalej