Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trnava

J. Bottu č.4 ( Mapa )
917 01 Trnava
Telefón : +421 33 5521 614
Fax: +421 33 5521 594
Mail: ip.trnava@tt.ip.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Riaditeľ inšpektorátu práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi Národnému inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v § 7 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.